Search | Register | Login 
Consulting > Network Design
Nederlands English
 Network Design and Implementation

Network Infrastructure

Network Design and ImplementationFoxnet volgt het PDIO principe. Dit houdt in dat alle oplossingen tot stand komen via een vaste route, namelijk 'Planning, Design, Implementation, Optimalization.'

Van klassieke WAN/LAN verbindingen, welke de basis vormen voor de nieuwe op verschillende lagen beveiligde verbindingen, tot de VLAN stucturen intern en Virtual Private Networks (VPN) extern, alles moet precies in elkaar passen.

De integratie van een firewall en uw routers zorgt voor de goede eerste defensieve lijn tegen de "kwade" buitenwereld.  Deze afscherming is natuurlijk van uiterst belang om uw informatiesystem zelf af te schermen, maar ook wanneer u beveiligde services als VPNs gaat verzorgen.

Mass Storage Solutions

Het onbereikbaar zijn of – nog erger – het verloren gaan van data is voor elk bedrijf rampzalig. Daarom verdient dit aspect in een netwerk-setting grote aandacht. Als minimale configuratie kan een fileserver volstaan, met een goed opgebouwd RAID-systeem als opslagbasis. Voor het kleinbedrijf is dit een goede oplossing, temeer daar de server ook andere taken kan vervullen.

Apparaten die tot één functie zijn beperkt hebben de afgelopen jaren goede prestaties en grote betrouwbaarheid laten zien. In dit verband geldt dat voor fileserving en Network Attached Storage (NAS). Voor data-opslag gaat het om Storage Area Network (SAN).

Hoe de keuze voor data-opslag ook uitvalt, het dient te allen tijde rampbestendig zijn. Dat wil zeggen: het moet gedekt zijn door een slim uitgedacht en zeer betrouwbaar backup en disaster recovery systeem.

Media Convergence

Met de introductie van nieuwe technologien als IP-Telephony moeten er wel andere eisen van onze hededaagse netwerken verlangd worden.  Het kan niet zo zijn dat u een ingesprektoon krijgt omdat uw buurman een groot rapport aan het openen is.  Om dit probleem aan te pakken wordt Quality of Service (QoS) gebruikt, waarbij het netwerk verkeer in verschillende prioriteiten verdeeld wordt.  Uw telefoon en bijvoorbeeld SAP verkeer zal voorrang krijgen over Internet webbrowsing.


Foxnet BV

Heicopperweg 38
4128 LP Lexmond
The Netherlands

t: +31 (0)888 36 9600
f: +31 (0)888 36 9639
Email: helpdesk [at] foxnet.nl

Privacy Statement
Foxnet BV 2011