Search | Register | Login 
Consulting > Customization
Nederlands English
 IPT Application Customization

IPT Application CustomizationDe opkomst van IP Telefonie neemt vanzelfsprekend veel voordelen met zich mee maar als concurent van de bestaande analoge telefooncentrales doen zich nog wel enkele gebreken voor.  Dit openbaart zich vooral in een beperkte 'feature set.'  Na vele jaren ontwikkeling aan telefonie zijn de gebruikers gewend geraakt aan specifieke functies die momenteel ontbreken in bestaande oplossingen.  Denk bijvoorbeeld aan een chef-secetaresse schakeling, 'day/night service' en doorschakelfuncties. 

Foxnet probeert 'features' die momenteel niet aanwezig beschikbaar te maken door middel van maatwerk.  Gelukkig bieden bestaande IP Telefonie omgevingen hiervoor volop de mogelijkheid.  Zo stelt Cisco in hun AVVID raamwerk verschillende API's ter beschikking waaronder AXL, JTAPI/TAPI en IP Phone Services.  Met behulp van deze API's kan Foxnet de gaten vullen om u een volwaardig alternatief aan te bieden.

Voor informatie over onze bestaande software kunt u het kopje 'Software' raadplegen en eventueel een evaluatie downloaden.


Foxnet BV

Heicopperweg 38
4128 LP Lexmond
The Netherlands

t: +31 (0)888 36 9600
f: +31 (0)888 36 9639
Email: helpdesk [at] foxnet.nl

Privacy Statement
Foxnet BV 2011